Αθήνα, 19-07-24 0:40

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

28-11-22  Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ): Αντιδράσεις για το Δελτίο Τύπου του ΣΕΠΕ που συνυπογράφουν και άλλοι Φορείς.
Λυπούμεθα διότι φορείς, που έχουν σημαντικό θεσμικό ρόλο και ευθύνη έναντι της Ελληνικής κοινωνίας, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και βάλλουν ευθέως κατά των Οργανισμών μας και κατ’ επέκταση κατά των Ελλήνων δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά του πυρήνα δηλαδή της Ελληνικής Πολιτιστικής Δημιουργίας.

Μας προξενεί δε ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι, ο ΣΕΠΕ και οι λοιποί φορείς, με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, φθάνουν στο σημείο, εντελώς παραπλανητικά και για δημιουργία εντυπώσεων, να «βαφτίζουν» «ψηφιακό χαράτσι» την υποχρέωση των μελών του ΣΕΠΕ για καταβολή εύλογης αμοιβής, που καταβάλλεται στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ, με βάση αντίστοιχη νομοθεσία της.

Ο ΣΕΠΕ, διαχρονικά, επιδιώκει τη μείωση στο ελάχιστο της εύλογης αμοιβής, δηλαδή της δίκαιης και νόμιμης αποζημίωσης των δεκάδων χιλιάδων δημιουργών, ερμηνευτών-εκτελεστών, παραγωγών και εκδοτών εντύπων & ΜΜΕ για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων τους. Προφανώς, στόχος του είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη των μελών του, κέρδη που ήδη είναι υπέρογκα μετά και την αύξηση των πωλήσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης που δημιούργησε η υγειονομική κρίση καθώς επίσης τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτήν τη φορά, παρουσιάζοντας αναληθή και ανακριβή πράγματα ως αληθή, ο ΣΕΠΕ επιχείρησε να παρασύρει προς αυτήν την κατεύθυνση την Κυβέρνηση προτείνοντάς της μια διάταξη, η οποία δήθεν θα διευκρίνιζε τις υποχρεώσεις λογοδοσίας των μελών του που οφείλουν να καταβάλλουν την εύλογη αμοιβή, ενώ η πρακτική συνέπειά της θα ήταν η, με έμμεσο τρόπο, μείωση της εύλογης αμοιβής κατά τουλάχιστον 60% σε βάρος των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, εκτιμούμε ότι το προαναφερόμενο Δελτίο Τύπου παρέσυρε και συνυπογράφοντες όπως τις Ενώσεις Καταναλωτών, μεταφέροντας στα μέλη ορισμένων εξ αυτών την εσφαλμένη εντύπωση ότι από την αποδοχή της πρότασης του ΣΕΠΕ θα προέκυπταν οφέλη για τους καταναλωτές. Το αντίθετο ισχύει, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς, οι καταναλωτές – ιδιώτες θα πλήρωναν την ίδια τιμή, οι δε καταναλωτές – επιχειρήσεις θα υποχρεούντο να καταβάλουν πολλαπλάσιο κόστος αδειοδότησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόσφατη πρόταση του ΣΕΠΕ συνιστά προτροπή ευθείας παρέμβασης της Κυβέρνησης σε εκκρεμή δίκη μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας μέλους του, που πρόσφατα υποχρεώθηκε να δηλώσει το σύνολο των εισαγωγών της και όχι μόνο το 35% αυτών, όπως έπραττε συστηματικά. Τέτοιες πρακτικές, όμως, είναι αντίθετες στις αρχές της διαφάνειας και της ορθής νομοθέτησης και σε διεθνείς συμβάσεις.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Μενδώνη, όταν αντιλήφθηκε τις συνέπειες της προτεινόμενης διάταξης, προς τιμήν της, την απέσυρε αμέσως, δηλώνοντας ότι δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η μείωση της εύλογης αμοιβής των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το σύνολο της εύλογης αμοιβής που εισπράττεται στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε ποσό κατά πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και αντιστοιχεί σε ελάχιστη αμοιβή για κάθε έναν από τους δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Εάν ο ΣΕΠΕ την υπολογίζει, κατά δήλωσή του, σε 70 εκ. ευρώ, τότε αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του αποκρύπτουν και δεν αποδίδουν στους δικαιούχους πολλές δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ!

Ο ισχυρισμός που εμπεριέχεται στο προαναφερόμενο Δελτίο Τύπου του ΣΕΠΕ και των λοιπών φορέων που το συνυπογράφουν ότι δήθεν με την εύλογη αμοιβή επιβαρύνονται οι καταναλωτές και εμποδίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι παντελώς αβάσιμος, αφού σχετικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η εύλογη αμοιβή δεν επηρεάζει την τελική τιμή των προϊόντων τεχνολογίας και η πρόβλεψη για καταβολή εύλογης αμοιβής/δίκαιης αποζημίωσης εμπεριέχεται σε νομοθέτημα της ΕΕ που αφορά στη κοινωνία της πληροφορίας.

Επιπλέον, αυτό που προσδίδει αξία στα ηλεκτρονικά προϊόντα, που παράγονται και πωλούνται, είναι πρωτίστως η χρήση του περιεχομένου που απορρέει από τα έργα και την πνευματική δημιουργία του συνόλου των μελών μας.

Καλούμε την Κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την τήρηση της νομιμότητας και τη δίκαιη αποζημίωση των Ελλήνων δημιουργών, ερμηνευτών-εκτελεστών, παραγωγών και εκδοτών για τη χρήση των έργων τους, απορρίπτοντας τα παράνομα αιτήματα του ΣΕΠΕ για μείωση της εύλογης αμοιβής όποτε και με όποιον τρόπο τυχόν αυτά επανέλθουν.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης
 
Για τον

ΟΣΔΟΘΕ ΑΘΗΝΑ Συν.Π.Ε.

Γεώργιος Μυλωνάς

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ Συν.Π.Ε.

Ρήγας Αξελός

Γραμματέας Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ GRAMMO

Μαργαρίτα Μάτσα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον

ΟΣΔΕΕΤΕ Συν.Π.Ε.

Χαραλ. Δαραδήμος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΑΠΟΛΛΩΝ Συν.Π.Ε.

Γρηγ. Λαμπριανίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.

Κων/νος Κιμπουρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Για τον

ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ Συν.Π.Ε.

Ουρανία Παπαευαγγέλου

Πληρεξουσία Δικηγόρος

Για τον
ΟΣΔ ΕΡΑΤΩ Συν.Π.Ε.

Εμ. Φάμελλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΕΡΜΕΙΑΣ Συν.Π.Ε.

Βασίλης Βαφέας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ Συν.Π.Ε.

Γιώργος Παπαθανασίου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΗΡΙΔΑΝΟΣ Συν. Π.Ε.

Αναστάσιος Παπανδρέου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον

ΟΣΔ ΔΙΑΣ Συν.Π.Ε.

Κατερίνα Καραγιάννη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον

ΟΣΔΕΛ Συν.Π.Ε.

Αντώνης Καρατζάς

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Συν.Π.Ε.

Αργύρης Θέος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον
ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Συν.Π.Ε.

Γιάννης Γλέζος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για την ΕΔΕΜ
Χρήστος Νικολόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

επιστροφή

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Ruxandra Obreja: “Το DRM είναι το μόνο Ανοιχτό Ψηφιακό Πρότυπο που συνιστά η ITU για όλες τις Ζώνες Συχνοτήτων!”
Ποιό είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ψηφιακού Ραδιοφώνου; Τι είναι το DRM και ποιές είναι οι εφαρμογές του στα FM, Μεσαία Κύματα (AM) και τα Βραχέα Κύματα (SW); Ποιές είναι οι τρέχουσες εξελίξεις ως προς το DRM παγκοσμίως, αλλά και ποιά είναι η αλήθεια για τους DRM Δέκτες (Οικιακούς, Φορητούς και Αυτοκινήτου); Μπορεί να εφαρμοστεί το DRM στην Ελλάδα και ποιά είναι η καλύτερη λύση; Τι είναι η Υπηρεσία Κειμένου Journaline και ποιά τα πλεονεκτήματα της Λειτουργίας Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (EWF). Σε αυτές και άλλες ερωτήσεις κρίσιμης σημασίας απαντά η κα. Ruxandra Obreja, παρέχοντας περισσότερες διεξόδους ως προς την free-to-air εκπομπή για τους σύγχρονους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.

ΕΣΡ: Ορισμός Πιστοποιημένων Χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Παρακολούθησης των Πειθαρχικών Υποθέσεων (e-Peitharxika).
Ορίζουμε, ως πιστοποιημένους χρήστες της εφαρμογής για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (e-peitharxika) στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τις κάτωθι αναφερόμενες υπαλλήλους:

ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού RADIO PARNASS - EXTREME FM Ν. Φωκίδας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και η διακοπή της έννομης σχέσης του φορέως που τον λειτουργούσε στην ραδιοφωνική συχνότητα 105,2 FM. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, πράγμα που πρέπει να αναγνωρισθεί.

ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό METROPOLIS 95,5 FM Ν. Θεσσαλονίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ομόφωνα ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς τη μετάδοση ατεκμηρίωτων πληροφοριών και ειδήσεων.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA AE», ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «METROPOLIS 95,5 FM» Νομού Θεσσαλονίκης, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Ν. Αττικής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

i. Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τους κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί εμπορικών ανακοινώσεων/διαφημίσεων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΕΣΡ: Πρόστιμο στον επόμενο ιδιοκτήτη
Διοικητική Κύρωση Προστίμου 5.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό KIDSRADIO (πρώην NEWS 247 88,6) Ν. Αττικής, για υπόθεση που αφορά τον προηγούμενο ιδιοκτήτη

ΕΣΡ: Απαλλαγή Ρ/Φ Σταθμού ATHENS BEST RADIO Ν. Αττικής ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 262/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 Ν. Θεσσαλονίκης.

Απόφαση 270/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 24η Ιανουαρίου 2023

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Απαλλαγή Τ/Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 44/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανεξέταση τη...


Μ. Κάτσης & Α. Γκαρά για τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ΕΣΡ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο απόπειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πληροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά το «λουκέτο».